Secretaris

Hands of female employee typing

Geen secretaris te vinden! Dat is waar veel verenigingen mee te kampen hebben. Vaak is er wel iemand te vinden die de naam secretaris wel wil dragen, maar niet het werk wat er bij komt wil/kan doen.

Een ambtelijk secretaris is dan de oplossing! Ik kan die taken voor u doen, zoals op locatie (bestuur)vergaderingen notuleren, die notulen uitwerken en ter controle aan de contactpersoon sturen (meestal de voorzitter), om ze daarna naar alle betrokkenen te sturen. Ook het brieven schrijven naar diverse instanties en kleine berichtjes op de website plaatsen.

Vraag vrijblijvend om een offerte.