Bedrijfsadvies

“We doen het al jaren zo en dat ging altijd goed”. Dát gaat in deze tijd niet meer op! Maar wat als je bedrijf niet meer draait zoals het moet draaien, of als de omzet terug loopt, of (nog erger) als het personeel minder betrouwbaar wordt. Allemaal oorzaken waardoor er “onder de streep” minder over blijft voor de hardwerkende ondernemer. Een frisse blik op uw bedrijf door de ogen van een buitenstaander geeft soms binnen één a twee bezoeken een andere kijk op uw zaken. In veel gevallen zelfs zonder dat uw boekhouding op tafel moet komen.

Indien die buitenstaander immers als het ware met een figuurlijke helikopter boven uw bedrijf gaat hangen, ziet deze vaak de knelpunten. Als u denkt dat er wat verbeterd kan worden, maar u komt er zelf niet uit, ben ik graag uw helikopter en kom een of meerdere keren bij u kijken. In een schriftelijk verslag met mondelinge toelichting volgen kort daarop aanbevelingen, pijnpunten en advies. Vaak openen de ogen van een ondernemer die al jaren volgens eigen inzicht werkt. Soms moeten pijnlijke maatregelen worden getroffen, maar men moet in deze tijd voor zichzelf kiezen.

Niet alleen de technische, maar ook de menselijke aspecten in, soms complexe, situaties trek ik me aan. Daarbij leg ik verbanden in de betreffende oorzaken en mogelijke gevolgen en benoem deze. De ondernemer in kwestie kan daaruit zijn conclusies trekken en daarop anticiperen om al dan niet bepaalde veranderingen in en om zijn bedrijf aan te leggen. Daarbij is het de kunst om tactisch gebruik te maken van de mogelijkheden.

Respect voor mensen is altijd een uitgangspunt. Soms moeten doelstellingen langs diplomatieke weg worden gerealiseerd. Gezamenlijk belang staat bovenaan, maar u als ondernemer zult al snel een beter rendement behalen en daar draait het immers om!